Wat is DISC?
De DISC methode is een model om het gedrag van jezelf en anderen beter leren te begrijpen.
Met deze kennis zul je op een effectieve, begripvolle en meer aangename manier kunnen communiceren met jezelf en de omgeving waarin je verkeert. De samenwerking zal soepeler gaan verlopen, frustraties zullen afnemen en een meningsverschil hoeft niet meer te leiden tot escalaties.
In het kort. Je krijgt een beter inzicht in je gedrag en hoe je dit kunt aanpassen in een specifieke situatie. Dit zal uiteindelijk kunnen bijdragen aan een minder energieverlies aan randzaken en meer energie voor je kerntaken.

De DISC theorie is makkelijk te begrijpen, je kunt er al snel mee aan de slag. De 4 DISC kleuren, Rood, Geel, Groen en Blauw geven je inzicht in je eigen gedrag. Bovendien ontvang je je eigen DISC profiel en een naslagwerk waar de theorie op een duidelijke maar eenvoudige manier wordt uitgelegd.. Ga je serieus met DISC om dan zal het een groot effect teweeg kunnen brengen. Een DISC analyse kan door ons worden ingezet zowel individueel als voor groepen, bij coaching en training. Bovendien biedt de DISC methode een breed spectrum aan toepassingen voor de leidinggevende en/of HRM manager.  De kleuren zijn daarbij simpel, effectief en te gebruiken. Het is onze overtuiging dat mensen en hun gedrag uit meer bestaat dan D.I.S.C. en dat mensen meer zijn dan een hokje met eigenschappen.

Wij zijn gecertificeerd voor het afnemen van gedragsprofielen op basis van DISC.

Daarnaast zijn wij ook gecertificeerd voor het afnemen van drijfveren en emotionele intelligentie profielen.

DISC en de 4 gedragsstijlen
Het DISC model maakt onderscheid tussen introvert (passief) en extravert (actief) gedrag en tussen controlerend (beheersen van de stressvolle omgeving) en relaterend (relateren met anderen in een ontspannen omgeving) gedrag.
Extraverte mensen zeggen wat ze te zeggen hebben, ze nemen vaak initiatief. Zij zijn direct in hun benadering en richten hun energie op anderen.
Introverte mensen daarentegen spreken zich liever niet uit en luisteren. Zij richten hun energie op hun innerlijke wereld. Hun houding is vaak afwachtend. Hun benadering is dan ook indirect.
Controlerende mensen richten zich op dingen doen en resultaten behalen. Het handelen is rationeel en gericht op het controleren van de omgeving.
Relaterende mensen richten zich op relaties met anderen. Zij laten zich meer leiden door hun emotie.
De Persoonlijke Stijl Analyse beschrijft niet uw persoonlijkheid, maar uw natuurlijke gedragsstijl, uw kernpatroon. Het meet welke combinatie van temperamenten het sterkste aanwezig is en welke gedragsstijl daaruit voort komt. We zijn ons niet bewust hiervan. Deze gedragsstijl zijn we ‘gewoon’, het voelt als natuurlijk. Ons natuurlijk gedrag is verankerd in ons temperament

D

Extravert en controlerend
Direct
Gedreven
Resultaat- en prestatiegericht
Hoog Tempo
Neemt leiding

I

Extravert en relaterend
Hartelijk
Enthousiast
Gericht op contact
Prater
Impulsief
Verbaal sterk

S

Introvert en relaterend
Betrokken
Vriendelijk
Attent
Teamspeler
Houdt van harmonie
Gesloten

C

Introvert en controlerend
Denker
Observator
Afwachtend
Precies
Gesloten
Houdt van privacy