Communicatiestijlen/gedragsstijlen

Communiceren is niet alleen praten en luisteren. Ook al spreekt men de zelfde taal dan kan het nog steeds lastig zijn om elkaar te begrijpen.Verbale en non-verbale oorzaken zijn hierbij belangrijk.

 

Verschillen in communicatiestijlen
Als je kennis hebt van de verschillende communicatiestijlen dan is het veel eenvoudiger om elkaar te begrijpen. Je kunt beter afstemmen op de ander zijn gedrag en daarmee zal de communicatie beter verlopen.

Er zijn 3 stappen om iemands communicatiestijl te herkennen:

1: Indirect of direct
Is de je gesprekspartner direct of indirect?

Indirect                                                                           Direct

Bedachtzaam                                                              Leidt het gesprek

Luistert liever                                                              Praat duidelijk, luide toon

Wacht tot de ander initiatief neemt                         Trekt initiatief naar zich toe

Praat en beweegt rustig                                             Beweegt onrustig, handgebaren

Geeft een losse handdruk                                          Geeft een ferme handdruk

Is meer op de achtergrond                                         Is duidelijk aanwezig

2: Taak of mensgericht
Is je gesprekspartner taakgericht of  mensgericht?

Taakgericht                                                                   Mensgericht

Gericht op doelen, taken, processen                      Gericht op mensen en relaties

Zoekt  kennis, feiten en argumenten                       Zoekt contact met mensen

Discussieert graag                                                      Een duidelijke hang naar harmonie

Beslist op basis van feiten                                         Conflict vermijdend

Gebruikt vaak het woord ‘ik’                                       Beslist op basis van emoties

3: Combineer              
Door de uitkomsten uit stap 1 en 2 met elkaar te combineren kom je tot één van de vier DISC communicatiestijlen:

 • Direct + Taakgericht = Dominante communicatiestijl

 • Direct + Mensgericht = Interactief/invloed communicatiestijl

 • Indirect + Mensgericht = Stabiele communicatiestijl

 • Indirect + Taakgericht = Consciëntieuze/Conformistische communicatiestijl

Dominante communicatiestijl
Mensen met de dominante communicatiestijl gedragen zich zelfverzekerd, resultaatgericht en houden ervan om snel te beslissen. Ze zullen het gesprek graag willen sturen en houden er niet van om tijd te verliezen. Ze willen graag innovatie en origineel zijn.Ze zijn direct en houden van een scherpe discussie Onbewust houden ze graag de regie en waarderen een respectvolle behandeling

Ben je in gesprek met iemand die de dominante communicatiestijl heeft, denk dan aan het volgende:

 • Houdt gepaste afstand geef een stevige handdruk.
 • Maak direct oogcontact en toon zelfvertrouwen.
 • Benadruk het resultaat.
 • Wees duidelijk, kort en bondig.

Interactieve communicatiestijl (Invloed)
Mensen met de interactieve communicatiestijl hechten grote waarde aan een persoonlijke match. Ze zijn impulsieve beslissers die oordelen op het relationele niveau. De persoonlijke relatie vinden ze doorslaggevend. Ze zijn extravert en energiek en willen graag nieuwe dingen uitproberen en ervaren. Onbewust willen ze vooral erkenning en waardering krijgen

Ben je in gesprek met iemand die de interactieve communicatiestijl heeft, dan zijn de volgende tips relevant:

 • Toon je enthousiasme en kom wat dichterbij.
 • Gebruik humor en ontspanning.
 • Praat over kansen en niet over wat allemaal mis kan gaan.
 • Benadruk dat je in de persoon gelooft.
 • Geef hem ruimte om zelf te kunnen kiezen.

Stabiele communicatiestijl
Mensen met de stabiele communicatiestijl houden graag van rust en stabiliteit. Ze zijn vriendelijk, servicegericht en behulpzaam. Ze hechten veel waarde aan het opbouwen van een lange termijn relatie en hebben vertrouwen en trouw hoog in hun waarde

Ben je in gesprek met iemand die de stabiele communicatiestijl heeft, doe dan het volgende:

 • Ga ernaast zitten, letterlijk en/of figuurlijk, niet tegenover elkaar
 • Maak vriendelijk oogcontact.
 • Neem een ontspannen non-verbale houding aan.
 • Maak dingen voorspelbaar. Leg dingen uit en maak nut en noodzaak duidelijk.
 • Maak de communicatie overzichtelijk, niet allerlei zijwegen en andere invalshoeken
 • Spreek met rustige stem

Consciëntieuze/conformistische communicatiestijl
Iemand met de consciëntieuze communicatiestijl vragen zich steeds af of het juist is wat je zegt. Ze zijn daarom gevoelig voor bewijzen en valide argumenten. Op basis daarvan nemen ze beslissingen. Ze laten zich niet leiden door relationele of emotionele argumenten en geven de voorkeur aan een zakelijke en afstandelijke houding. Pas in een later stadium kan er meer een vertrouwensband worden opgebouwd. In eerste instantie zullen ze kritisch, met een wat argwanende houding een gesprek in gaan. Onbewust willen iemand ze de juiste beslissing nemen en geloven niet zomaar wat iemand anders beweert. Ze zullen aanvullende informatie inwinnen en toetsen of wat je zegt ook valide is.

Ben je in gesprek met iemand die de consciëntieuze communicatiestijl heeft, pas dan je stijl aan:

 • Houdt afstand en sta rechtop.
 • Houdt oogcontact en gebruik geen of weinig gebaren.
 • Kom met feiten en bewijzen om dingen toe te lichten.
 • Geef voorbereidingstijd.
 • En geef nooit feedback waar anderen bij zijn.

Met dank aan Q4Profiles. HRMprofielen, TTIsuccesinsights Disc Benelux

DISC EN DRIJFVEREN.NL
De Brink 1
7841 CE  Sleen (Dr)
Tel:     0591-346258
Tel:     06-51426172
Email: info@discendrijfveren.nl

Agenda

Kijk hier voor onze activiteiten, trainingen, seminars, inloopavonden etc.

Ons kantoor

Kantoor en trainingslocatie
Ons kantoor bevindt zich in  het voormalig gemeentehuis van Sleen. Wij hebben een eigen coachingsruimte. Voor trainingen hebben wij  de beschikking over diverse ruimtes voor groepen van 4 tot meer dan 100 personen.

DISC EN DRIJFVEREN.NL
De Brink 1
7841 CE  Sleen (Dr)
Tel:     0591-346258
Tel:     06-51426172
Email: info@discendrijfveren.nl